Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Phương pháp đầu tư theo dòng tiền đơn giản nhưng hiệu quả

Phương pháp đầu tư cổ phiếu theo dòng tiền là một phương pháp đầu tư dựa trên việc phân tích dòng tiền vào và ra khỏi thị trường chứng khoán. Phương pháp này cho thấy xu hướng dòng chảy của tiền tệ đang chảy vào nhóm cổ phiếu nào, từ đó nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu phù hợp.

Muốn đầu tư theo dòng tiền thì cần theo dõi các chỉ số:

-          MFI: Chỉ số MFI đo lường dòng tiền vào và ra khỏi một cổ phiếu hoặc một nhóm cổ phiếu. Giá trị MFI cao cho thấy dòng tiền đang chảy vào và ngược lại thì đang chảy ra.

-          Volume: Khối lượng giao dịch lớn cho thấy có nhiều nhà đầu tư và dòng tiền đang quan tâm đến cổ phiếu đó.

-          Giá cổ phiếu: Giá cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian ngắn cho thấy có dòng tiền lớn đang chảy vào cổ phiếu đó.

Ưu điểm:

-          Đơn giản, dễ thực hiện: Chỉ cần theo dõi dòng tiền vào và ra khỏi thị trường chứng khoán, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu.

-          Hiệu quả: Phương pháp này có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt được xu hướng thị trường và đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu đúng thời điểm.

Nhược điểm:

-          Không chính xác tuyệt đối: Dòng tiền có thể thay đổi theo thời gian, do đó nhà đầu tư cần theo dõi thường xuyên để đưa ra quyết định chính xác.

-          Cần có kinh nghiệm: Để phân tích dòng tiền hiệu quả, nhà đầu tư cần có kinh nghiệm và kiến thức về thị trường chứng khoán.