Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Quy tắc 72 trong đầu tư là gì? Vì sao bạn cần áp dụng quy tắc vàng này

Quy tắc 72 là một công cụ nhanh chóng ước tính thời gian cần thiết để giá trị khoản đầu tư nhân đôi, với lãi suất cố định hàng năm. Chỉ cần chia 72 cho lãi suất hàng năm để có xấp xỉ số năm cần thiết.

Ví dụ: Nếu một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận hàng năm 9%, sẽ mất xấp xỉ 8 năm để nhân đôi giá trị (72 / 9 = 8).

Lợi ích của quy tắc 72 đối với nhà đầu tư:

-          Hiểu sức mạnh của lãi kép: Cho thấy ngay cả lãi suất nhỏ tưởng chừng như không đáng kể cũng có thể làm tăng đáng kể giá trị đầu tư theo thời gian.

-          So sánh các lựa chọn đầu tư: Dễ dàng đánh giá các cơ hội đầu tư khác nhau dựa trên tiềm năng nhân đôi vốn của nhà đầu tư.

-          Đặt mục tiêu thực tế: Giúp thiết lập khung thời gian thực tế cho các mục tiêu tài chính, chẳng hạn như kế hoạch nghỉ hưu.