Skip to main content

Phương pháp quản trị danh mục

Stress test danh mục là gì ?

Stress test của danh mục đầu tư là một kỹ thuật đánh giá khả năng chống chịu của danh mục đầu tư của nhà đầu tư trước các điều kiện và tình huống thị trường bất lợi khác nhau. Nó mô phỏng cách danh mục của nhà đầu tư có thể hoạt động trong những tình huống căng thẳng này, giúp nhà đầu tư hiểu các rủi ro tiềm ẩn và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

+ Cách thức hoạt động:

-          Xác định các yếu tố gây căng thẳng tiềm ẩn: Nhận dạng các sự kiện kinh tế, thị trường hoặc địa chính trị có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khoản đầu tư của nhà đầu tư, chẳng hạn như suy thoái kinh tế, tăng lãi suất hoặc sụt giảm thị trường chứng khoán.

-          Chọn kịch bản: Lựa chọn các kịch bản cụ thể đại diện cho mức độ nghiêm trọng khác nhau của các yếu tố gây căng thẳng này. Chúng có thể dựa trên các sự kiện lịch sử, dự báo của chuyên gia hoặc giả định của riêng nhà đầu tư.

-          Chạy mô phỏng: Sử dụng phần mềm hoặc mô hình tài chính để mô phỏng cách danh mục của nhà đầu tư phản ứng với từng kịch bản. Điều này liên quan đến việc tính toán những thay đổi tiềm năng về giá trị của từng tài sản riêng lẻ và giá trị tổng thể của danh mục đầu tư.

-          Phân tích kết quả: Đánh giá các khoản lỗ và rủi ro tiềm ẩn liên quan đến từng kịch bản. Điều này giúp nhà đầu tư hiểu mức độ dễ bị tổn thương của danh mục đầu tư trước các loại căng thẳng khác nhau.

-          Điều chỉnh phù hợp: Dựa trên kết quả, nhà đầu tư có thể điều chỉnh phân bổ danh mục đầu tư, đa dạng hóa hơn nữa hoặc triển khai các chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn.

+ Lợi ích của kiểm tra chịu lực danh mục đầu tư:

-          Quản lý rủi ro tốt hơn: Giúp nhà đầu tư xác định và chủ động giải quyết các rủi ro tiềm ẩn trong danh mục đầu tư của mình.

-          Quyết định đầu tư sáng suốt: Cung cấp thông tin có giá trị để đưa ra quyết định sáng suốt về phân bổ tài sản và đa dạng hóa.

-          An tâm hơn: Mang lại cảm giác an toàn khi biết rằng danh mục đầu tư của nhà đầu tư có thể chống chịu được những suy thoái thị trường tiềm ẩn.