Skip to main content

Tâm lý đầu tư

Sự từ bỏ trong giao dịch là gì? Dấu hiệu và cách kiểm soát

Sự từ bỏ trong giao dịch là hành động nhà đầu tư không còn quan tâm và giao dịch các khoản đầu tư của mình. Sự từ bỏ thường xảy ra do hiệu suất không đạt kỳ vọng hoặc môi trường đầu tư biến động.

Dấu hiệu nhà đầu tư có thể từ bỏ:

-          Thua lỗ kéo dài hoặc hiệu suất đầu tư kém.

-          Thay đổi đáng kể trong thị trường hoặc triển vọng kinh tế.

-          Mục tiêu tài chính cá nhân hoặc khả năng chịu rủi ro của nhà đầu tư thay đổi.

Cách kiểm soát sự từ bỏ giao dịch:

-          Nghiên cứu và thẩm định kỹ lưỡng trước khi đầu tư.

-          Thiết lập mục tiêu và khung thời gian đầu tư rõ ràng.

-          Đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro.

-          Xem xét và tái cơ cấu danh mục đầu tư thường xuyên.

-          Tìm kiếm tư vấn từ các chuyên gia tài chính.