Skip to main content

Học đầu tư

Tại sao giá cổ phiếu lại tăng/giảm?

Có nhiều lí do giá cổ phiếu tăng/giảm nhưng về cơ bản, giá cổ phiếu là tập hợp các kì vọng về tương lai của các nhà đầu tư cho một doanh nghiệp. Các kì vọng về tương lai của các nhà đầu tư có thể thay đổi dẫn tới sự thay đổi trong giá cổ phiếu. 3 lí do chính dẫn tới thay đổi kì vọng bao gồm:

·       Các yếu tố về nội tại doanh nghiệp: Một trong những yếu tố cơ bản của sự thay đổi giá cổ phiếu là hiệu suất sinh lời của doanh nghiệp. Khi một doanh nghiệp được kì vọng sẽ có tăng trưởng về lợi nhuận cao, giá cổ phiếu thường thay đổi tăng để phản ánh dòng tiền lớn hơn mà nhà đầu tư có thể thu về trong tương lai và ngược lại khi kì vọng về tăng trưởng lợi nhuận ảm đạm thì giá cổ phiếu thường thay đổi giảm.

·       Tình hình kinh tế vĩ mô: Những yếu tố kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Khi các hoạt động kinh tế diễn ra mạnh mẽ, tăng trưởng GDP tốt với lạm phát và lãi suất thấp, giá cổ phiếu thường có xu hướng tăng do các nhà đầu tư kì vọng tích cực về tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp cùng với chi phí vốn thấp. Ngược lại, trong một môi trường kinh tế yếu hoặc suy thoái, giá cổ phiếu có thể giảm.

·       Sự kiện Toàn cầu và Sự không chắc chắn: Các sự kiện có tầm quan trọng toàn cầu, chẳng hạn như xung đột địa chính trị, thảm họa tự nhiên hoặc đại dịch, có thể gây ảnh hưởng lớn đến thị trường cổ phiếu. Sự không chắc chắn và lo sợ làm giảm mong muốn chịu rủi ro của nhà đầu tư thúc đẩy các nhà họ ồ ạt bán tháo các khoản đầu tư, dẫn đến giảm giá cổ phiếu.