Skip to main content

Chiến lược đầu tư

Tại sao nên đầu tư tài chính?

Đầu tư là một cách hiệu quả để tiền của nhà đầu tư làm việc và xây dựng sự giàu có. Việc đầu tư cho phép tài sản của nhà đầu tư tăng giá trị theo thời gian nhờ hưởng lợi từ lũy tiến và tăng trưởng trong dài hạn.

Các lợi ích của việc đầu tư tài chính bao gồm:

·       Tạo ra nguồn thu nhập thụ động : Theo thời gian, các khoản đầu tư sẽ sinh lời mà nhà đầu tư không cần phải bỏ thêm công sức lao động. Các nguồn thu nhập thụ động mang lại cho nhà đầu tư sự tự do về thời gian, cung cấp nền tảng tài chính bền vững chỉ với một số vốn bỏ ra ban đầu.

·       Đối phó với lạm phát : Nếu nhà đầu tư giữ tiền mặt, giá trị của tiền mặt có thể bị giảm đi theo thời gian do lạm phát. Do đó, đầu tư vào tài sản có lợi suất tiềm năng cao hơn tỷ lệ lạm phát như cổ phiếu là một trong những cách tốt nhất người tiêu dùng có thể đánh bại lạm phát.

·       Tận dụng lãi suất kép : Lãi suất kép là tiền lãi nhà đầu tư nhận được từ khoản đầu tư của mình, bao gồm cả tiền lãi nhà đầu tư nhận được từ tiền lãi của các khoản đầu tư trước đó. Do đó, theo thời gian, khoản tiền đầu tư ban đầu sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân và đem lại cho nhà đầu tư khoản thu nhập đáng kể so với số vốn ban đầu.