Skip to main content

Quản lý tài chính

Tiêu sản là gì? Phân biệt tài sản và tiêu sản?

Tiêu sản là những thứ mà nhà đầu tư bỏ ra bằng tiền để mua và sở hữu, nhưng sau khi mua, giá trị của chúng sẽ giảm dần theo thời gian. Tiêu sản thường được sử dụng để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống, sinh hoạt như vui chơi, giải trí, giáo dục hay những mối quan hệ xã hội. Tài sản và tiêu sản là hai khái niệm đối lập nhau. Tài sản là những thứ mang lại giá trị cho nhà đầu tư, còn tiêu sản là những thứ lấy đi giá trị của nhà đầu tư.

Một số cách phân biệt tài sản và tiêu sản:

-          Tài sản tạo ra thu nhập, còn tiêu sản tiêu hao dần. VD: một căn nhà cho thuê là tài sản vì tạo ra thu nhập từ tiền thuê nhà. Một chiếc xe hơi là tiêu sản vì tiêu tốn tiền cho nhiên liệu, bảo dưỡng,...

-          Theo thời gian, tài sản tăng giá trị và tiêu sản giảm giá trị. VD: Theo thời gian: Một món đồ cổ hiếm là tài sản vì giá trị của nó có thể tăng lên; một chiếc điện thoại là tiêu sản vì giá trị của nó sẽ giảm dần.

-          Tài sản giúp nhà đầu tư đạt được mục tiêu tài chính, còn tiêu sản khiến nhà đầu tư xa rời mục tiêu tài chính. Ví dụ, một khoản đầu tư là tài sản, vì nó giúp nhà đầu tư tích lũy tài sản và đạt được mục tiêu nghỉ hưu. Một chuyến du lịch là tiêu sản, vì nó khiến nhà đầu tư tiêu tốn tiền của và không giúp nhà đầu tư đạt được mục tiêu tài chính.