Skip to main content

Chính sách vĩ mô

Chính sách Tài Khóa và ảnh hưởng đến thị trường Chứng khoán Việt Nam

Chính sách tài khóa là một trong những công cụ quan trọng của chính phủ để điều tiết nền kinh tế.

Chính sách tài khóa bao gồm:

-          Chính sách tài khóa mở rộng là khi chính phủ tăng chi tiêu công, giảm thuế thì nhu cầu tổng hợp sẽ tăng, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ tăng, khuyến khích đầu tư và tạo việc làm, tạo đà tăng trưởng kinh tế, từ đó dẫn đến thị trường chứng khoán Việt Nam thường có xu hướng tăng.

-          Chính sách tài khóa thắt chặt là khi chính phủ giảm chi tiêu, tăng thuế thì sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, khiến giá trị tài sản, thu nhập của các doanh nghiệp và nhà đầu tư giảm, từ đó dẫn đến thị trường chứng khoán Việt Nam thường có xu hướng giảm.