Skip to main content

Chỉ số vĩ mô

GDP và Tác động đến Thị Trường Chứng Khoán

Khi GDP tăng, điều này thường có nghĩa là chi tiêu của người tiêu dùng tăng và lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng. Những yếu tố này có thể dẫn đến giá cổ phiếu tăng, khi nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn về lợi nhuận và dòng tiền tương lai của các doanh nghiệp. Ngược lại, khi GDP giảm, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang suy yếu. Điều này dẫn đến giảm chi tiêu của người tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp, từ đó tạo áp lực giảm lợi nhuận doanh nghiệp và giảm giá cổ phiếu.