Skip to main content

Các khái niệm vĩ mô

Suy thoái Kinh tế là gì ?

Suy thoái kinh tế là một sự suy giảm đáng kể, lan rộng và kéo dài trong hoạt động kinh tế. Nó được đặc trưng bởi  GDP giảm, thất nghiệp tăng mạnh và giảm tiêu dùng của người dân cũng như chi tiêu doanh nghiệp. Tác động của suy thoái có thể được cảm nhận bởi tất cả mọi thành phần kinh tế. Doanh nghiệp có thể phải sa thải nhân viên, người tiêu dùng có thể giảm chi tiêu và nhà đầu tư có thể chứng kiến giá trị của các danh mục đầu tư giảm đi.

Dưới đây là một số chỉ số quan trọng mà nhà kinh tế học thường sử dụng để xác định một suy thoái kinh tế:

-          Hai quý liên tiếp với tăng trưởng GDP âm: Đây là định nghĩa phổ biến nhất về suy thoái.

-          Giảm sản xuất công nghiệp: Sự giảm sản xuất công nghiệp là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp sản xuất ít hàng hóa và dịch vụ hơn.

-          Thất nghiệp tăng mạnh: Sự tăng thất nghiệp là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang sa thải nhân viên.

-          Thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng: Sự giảm chi tiêu của người tiêu dùng là dấu hiệu cho thấy người dân đang mua ít hàng hóa và dịch vụ hơn.

-          Giảm đầu tư doanh nghiệp: Sự giảm đầu tư doanh nghiệp là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp không tin tưởng vào tương lai và không muốn đầu tư vào các dự án mới.